Chùa Linh Phước  Còn có tên gọi là chùa Ve Chai, ngôi chùa này rất nổi tiếng khó lòng bỏ qua trong d...